03 листопада 2023 546

Охорона праці – це ключова, організаційно спрямована, комплексна робота всіх підрозділів в навчальному закладі. Всі заходи та організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в ліцеї здійснюються під керівництвом директора Ковбаско В.В. та інженером з ОП Костюк М.Г. В ліцеї постійно функціонує кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

З набуттям незалежності Україна 14 жовтня 1992 року прийняла Закон «Про охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян про охорону їхнього життя і здоров’я в процесі навчальної та трудової діяльності.

У процесі навчання учні професійно-технічних навчальних закладів оволодівають різними виробничими професіями, їх залучають до праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії, газу, автотранспортних засобів, іншої техніки, які є травмонебезпечними.

Згідно з нормативно правовими документами в ліцеї організовується робота по комплексній програмі з ОП учнів та працівників ліцею. Для всіх працівників та учнів розроблені інструкції з ОП, пожежної безпеки, …, по яких проводяться професійно-теоретичне та професійно-практичне навчання.

Реалізація прав працівників та учнів здійснюється через виконання вимог викладених у законодавчих актах щодо охорони праці, а саме:

 • Кодекс законів про працю;
 • Закон України «Про охорону праці»;
 • Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 • Закон України «Про пожежну безпеку»;
 • Основах законодавства України про охорону здоров'я;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
 • Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»;
 • Закон України «Про дорожній рух»;
 • Закон України «Про колективні договори і угоди».

Розроблені програми:

 

1.Вступного інструктажу для працівників;
2.Вступного інструктажу для учнів;
3.Первинного інструктажу.

 

В ліцеї діють наступні положення з ОП:

 • Про службу з ОП в ліцеї;
 • Про організацію роботи з ОП;
 • Про навчання з питань ОП;
 • Про кабінет ОП та безпеки життєдіяльності;

   

1.Перелік інструкцій
2.Комплексний план заходів по організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2018/2019 н.р.