04 листопада 2023 321

 

На шляху до методичного зростання

Прагнення вивести роботу голів МК ДПТНЗ «МПАЛ ім. М.Данканича» на новий якісний і більш ефективний рівень, який забезпечує становлення компетентнісного викладача і майстра в/н, є головним у переосмисленні підходів у роботі методичного кабінету із тими хто очолює роботу методичних комісій навчального закладу.

Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет ліцею. Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів та майстрів виробничого навчання, удосконалення їхньої професійної майстерності та самоосвіти.

Основними напрямками роботи методичного кабінету ліцею є:

 • Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки.

 • Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

 • Впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки і практики, досягнень науки і техніки, передового педагогічного досвіду.

 • Вивчення та аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін та доповнень.

 • Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.

 • Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.

 • Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів і плануючої документації.

 • Участь у підготовці проведення атестації навчально-педагогічних працівників.

 • Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам та майстрам в/н.

 • Активізація видавничої діяльності викладачів.

 • Організація постійно діючих і тимчасових виставок кращих методичних розробок, навчальної літератури, наочних експонатів, виготовлених учнями під керівництвом викладачів та майстрів в/н.

З 1 січня кожного календарного року вводяться в дію передруковані примірники щорічної номенклатури справ методичного кабінету.

Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні та індивідуальні форми роботи. З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в ліцеї створено 6 методичних комісій. Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів, майстрів виробничого навчання.

Визначення змісту, форм і методів роботи комісій залежить від конкретних умов роботи ліцею та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей викладачів. План роботи розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників. На практичних семінарах та педагогічних читаннях обговорюються актуальні педагогічні проблеми, система роботи кращих педагогічних працівників, заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань педагогічної теорії та практики.  

Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Педагогічний колектив працює над ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ:

«Формування професійних та життєвих компетентностей , розвиток самоосвіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» ( 2021-2024 рр.)

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

– підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;

– удосконалення форм і методів навчання і виховання учнів;

– забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;

– впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;

– комп’ютеризація управлінської діяльності та навчально-виробничого процесу;

– застосування сучасних технологій теоретичного та виробничого навчання;

– особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності учнів;

– інтеграція змісту загальноосвітньої і професійної підготовки;

– розробка професійно-спрямованого дидактичного матеріалу;

– напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;

– оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями.

Етапи реалізації ЄМП

І етап – Діагностичне дослідження професійних та життєвих компетентностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2021- 2022 н.р.)

ІІ етап – Практичні аспекти технологій самоосвіти (2022-2023н.р.)

ІІ етап – Аналіз впровадження педагогами життевих компетентностей та самоосвіти (2023-2024 н.р.)