Шпеник Світлана Іванівна

Заступник директора з НВР

Освіта

Львівський державний аграрний університет, 2007р., магістр з обліку і аудиту 

Педагогічний стаж

27 років, в ліцеї працює з 1995р.

Остання атестація

2018, підтвердження раніше присвоєних кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач»

Підвищення кваліфікації

2023, ЗІППО, свідоцтво ЗІ СПК 02139723/001190-23 від 27.01.2023 (вчителі трудового навчання (технологій), креслення)
2022, ЗІППО, свідоцтво ЗІ СПК 02139723/014860-22 від 21.10.2022 (вчителі трудового навчання (технологій), креслення)
2022, НМЦ ПТО ПК ІПП в Хмельницькій області, свідоцтво ПК №22771726/004022-22
2021, ЗІППО, свідоцтво ЗІ СПК 02139723/007845-21 від 23.04.2021 (вчителі трудового навчання (технологій), креслення)
2020, ЗІППО, свідоцтво ЗІ СПК 02139723/005414 від 10.04.2020 (вчителі трудового навчання (технологій), креслення)

Предмети, які викладає

Основи галузевої економіки, Основи малого бізнесу, Техніка обчислень, обліку і звітності. 

Сертифікати та нагороди

Назва
1 Сертифікати
2 Грамота міністерства освіти і науки України (Наказ МОНУ №252 К від 04.09.2020)
3 Грамота за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, вагомий внесок у справу навчання та виховання учнівської молоді (Наказ №280 від 04.12.2020)

Мета створення портфоліо: 

 •  спосіб творчої реалізації себе самої;
 • показати чого досягла, що я вмію робити, і до чого мені треба прагнути, щоб навчитися новому;
 • адже вчитися ніколи не пізно.

Візитна картка

Шпеник Світлана Іванівна

Дата народження: 6 грудня 1970 р.

Посада: заступник директора з навчальної роботи

Педагогічний стаж: 26 років

Стаж керівної роботи: 14 років 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: старший викладач

Дата останньої атестації: 2019 рік

Педагогічне кредо

Для людини, яка не знає до якої гавані пливе її корабель, жоден вітер не буде попутнім. Сенека

Розділ 1 

Мета  діяльності

На посаді заступника директора з навчальної роботи я прагну працювати за розробленою моделлю професійної компетентності заступника директора з НР закладу П(ПТ)О, а саме:

  Перша модель -  Інформаційно-комунікаційна компетентність, яка дала можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Володіючи ІКТ, з яких я пройшла підготовку на курсах Intel«Навчання для майбутнього» та тренінг на тему «Використання технології «Веб-квест» у підготовці висококваліфікованих робітників» можна було здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу; оцінювати і реалізувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення; здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ  в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмету. 

ІКТ – компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки у своїй професійній діяльності. 

      Важливість формування ІКТ грамотності населення, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі ЮНЕСКО «Інформація для всіх», оскільки саме від педагогів залежить розвиток інформаційної культури молоді. 

Друга модель – Комунікативна (або мовно-комунікативна), компетентність – це моє вміння вступати в комунікацію, бути зрозумілою, через безпосереднє спілкування здійснюється найголовніше в педагогічній діяльності – вплив особистості на особистість. У зв’язку з цим комунікативні здібності та вміння заступника директора набувають професійно значущих. Ефективність професійно-педагогічного спілкування мене, як заступника директора залежить від рівня сформованості моєї комунікативної культури. 

Третя модель – продуктивна компетентність – це не лише моє вміння працювати, а й насамперед здатність створювати власний продукт, приймати певні рішення, бути відповідальною за них; це готовність і потреба у творчості. 

Четверта модель – математична компетентність – це моє вміння працювати з числом, числовою інформацією. 

П’ята  модель – методична компетентність – це моє володіння знаннями  методологічних і теоретичних основ методики навчання різних предметів, концептуальних основ структури і змісту засобів навчання (підручників, навчальних посібників), уміння застосовувати знання в педагогічній й громадській діяльності, виконувати основні професійно-методичні функції. 

Шоста модель – автономізаційна  компетентність – моя здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможності; моя готовність і потреба навчатися протягом усього життя. 

Сьома модель – соціальна компетентність – мої соціальні навички (обов’язки), що дають змогу адекватно виконувати норми та правила життя в суспільстві. 

Восьма модель – здоров’язбережувальна компетентність – моє відповідальне ставлення до власного життя та здоров’я, потреба в активному відпочинку, оволодіння навичками запобігання перевтоми, уміння переживати невдачі, справлятися з тривогою, горем, травмою. 

Дев’ята модель – організаторська компетентність – це моє вміння залучати членів педагогічного колективу, учнів, батьків до певної роботи і співпрацювати з ними задля  досягнення поставленої мети. 

Десята модель – оцінно-контрольна компетентність – це моє вміння здійснювати зворотний зв'язок у своїй роботі. Під час оцінювання і контролю я можу побачити не лише досягнення у своїй роботі й роботі викладачів, учнів, а й причини недопрацювань, зривів, невдач. Отримана інформація дає мені змогу провести корекцію в діяльності з навчання й виховання, а також використовувати нові ефективні засоби та методи. 

Одинадцята модель – аналітична компетентність – це моє вміння аналізувати завершену справу: яка її ефективність, чому вона нижча від поставленої мети. 

Дванадцята модель – бізнес – компетентність – моя здатність оцінювати затрати й результати діяльності, мої знання організаційно-правових основ управлінської та підприємницької діяльності. 

Тринадцята модель – організаційно-управлінська компетентність – моя здатність організувати роботу педпрацівників задля досягнення поставлених цілей. 

      І нарешті особисті якості це одна з найголовніших складових професійної компетентності – терпимість, доброзичливість, чуйність, урівноваженість, витонченість, толерантність, людяність. 

Кодекс честі заступника директора (завуча)

 1. Заступник (завуч) є духовною та соціальною опорою кожного викладача й здобувача освіти.

 2. Постійно вивчає кожного викладача й здобувача освіти, шукає індивідуальні багатства їхніх душ, спирається на них у практиці, розвиває їх.

 3. У ставленні до колег і учнів проявляє толерантність і терпіння, очікуючи результатів своїх педагогічних зусиль.

 4. Завжди живе турботами та радощами своїх підлеглих.

 5. Завжди залишається оптимістом у ставленні до кожного колеги, здобувача освіти, бореться за їхні успіхи.

 6. Ніколи не порівнює колег, учнів, а відзначає їхні успіхи та досягнення.

 7. Критикує дії колег та учнів, а не їх самих. Критика завжди своєчасна і конструктивна.

 8. Завжди спокійний, урівноважений, життєрадісний, привітний, виявляє повагу до думки колег і учнів, ніколи не порушує вимог єдиного внутрішнього трудового розпорядку.

 9. Відверто визнає свої помилки, намагається не допускати їх повторно.

 10. Постійно запроваджує у практику своєї роботи інноваційні управлінські системи.

 11. Першим опробовує інноваційні навчальні та виховні технології.

 12. Завжди ділиться власними здобутками з колегами за посадою.

І головне….

Хороший заступник директора (завуч) – той:

 • у колективі якого панує атмосфера доброзичливості та миттєвої готовності прийти на допомогу;

 • у якого немає психологічної напруженості, не накопичується незадоволення та образи, відсутній ґрунт для міжособистісних конфліктів;

 • який уміє підбадьорювати несміливого та делікатно нагадати нахабному колезі про педагогічний такт.

 • який уміє уважно вислухати та з цікавістю поставитись до слушних пропозицій;

 • який завжди виявить витримку та самозастереження, щоб ані жестом, ані поглядом не показати свого нетерпіння чи незадоволення;

 • який не промовляє полум’яні слова про увагу до всіх, а готовий розділити з кожним його турботи та завжди знайти добре слово.

Форми взаємодії викладачів в процесі науково-методичної роботи

 • Відкриті уроки
 • Предметні тижні
 • Творчі звіти
 • Засідання методичних комісій
 • Презентації
 • Виставки
 • Фахові конкурси
 • Портфоліо
 • Обмін досвідом

Методична проблема: Використання нових інтерактивних форм і методів на уроках спецдисциплін з метою підвищення ефективності проведення занять.

Підвищення кваліфікації / Самоосвіта

«Робочі аркуші. Організація продуктивного уроку економіки» (19.08.2022)

Всеукраїнський психологічний Open Space «Мобінг і булінг: дві сторони одного процесу» (11.02.2021)

Цифровізація навчальних процесів школи за допомогою освітньої системи «HUMAN»

Розробка навчальної літератури в міжатестаційний період

Збірник матеріалів для проведення уроків з предмета «Технології», модуль «Основи підприємницької діяльності»

Методична розробка уроку з предмета «Основи галузевої економіки» на тему: «Обслуговування відвідувачів в торговому залі»


28.09.2022

Участь у роботі І всеукраїнського семінару «Національна економіка та інфраструктурні проекти». Тези за темою: «Формування ефективної ринкової інфраструктури національної економіки»

21.02.2022

Виступ на обласній методичній секції «Обмін досвідом роботи з впровадження інноваційних форм навчання».

Листопад 2021 року

Участь у роботі обласної творчої групи з апробації навчальної програми з предмету «Основи малого бізнесу».

Січень 2020 року

Організовано і проведено круглий стіл «Творча діяльність педагога»

05.11.2019

Участь у семінарі тренінгу «Удосконалення професійної компетентності педагогів закладів П(ПТ)О з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі інтернет».

04.10.2018

Виступ на педагогічній раді навчального закладу за темою: «Системний підхід до організації навчально методичної роботи в ДПТНЗ МПАЛ ім.М.Данканича»

ЛИСТОПАД 2022

Круглий стіл «Організаційно педагогічні умови формування професійного інтересу на уроках теоретичного навчання»

ТРАВЕНЬ 2022

Семінар-практикум «Контроль успішності дистанційного навчання кваліфікованих робітників»

ЖОВТЕНЬ 2021

Доповідь на засіданні «Школи молодого педагога» за темою «Особливості роботи із здобувачами освіти 1 курсу в період адаптації».

ЖОВТЕНЬ 2020

Усний журнал «Мотивація педагога до якісної роботи»

ВЕРЕСЕНЬ 2020

Доповідь на засідання педагогічної ради «Сучасні підходи до системного планування роботи методичних комісій»

ВЕРЕСЕНЬ 2019

Доповідь на засіданні «Школи молодого педагога», за темою «Успіх не приходить до тебе… Ти йдеш до успіху»

 

Розділ 3.

Участь у роботі методичної секції заступників директорів із навчальної роботи.

23.02.2023 р. Публічна консультація заступників директорів із навчальної роботи «Складові підвищення якості загальноосвітньої підготовки у ЗП(ПТ)О 

- Про формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей ім.М.Данканича».

21.02.2021 р. Онлайн діалог заступників директорів «Обмін досвідом роботи з упровадження інноваційних форм навчання».

21.02.2019 р. Вебінар для заступників директорів з навчальної роботи за темою «Роль заступника директора з навчальної роботи у вирішенні актуальних питань з організації навчально-виховного процесу».

«Робочі матеріали»

Методичні матеріали на педагогічні читання:

1. «Мотивація педагога до якісної роботи».

2. «Організація роботи з молодими педагогами».

3. «Сучасні підходи до планування роботи методичних комісій».

4. «Роль методичної і самоосвітньої роботи педагога у підвищенні якості освіти».

5. «Особливості роботи із здобувачами освіти І курсу в період адаптації».

6. «Кроки до педагогічної компетентності».

Розділ 4

Організація, планування і контроль за роботою педпрацівників з обдарованими учнями.

2021 рік Всеукраїнська дистанційна олімпіада «Всеосвіта Весна – 2021» і 30 здобувачів освіти взяло участь, 69 з яких стали переможцями:

 • Диплом І ступеня здобули 38 здобувачів освіти
 • Диплом ІІ ступеня – 22 здобувачі освіти
 • Диплом ІІІ ступеня – 9 здобувачів освіти

Навчальний заклад отримав сертифікат, який засвідчив, що ДПТНЗ «МПАЛ ім.М.Данканича» потрапив у ТОП-100 Всеукраїнського рейтингу закладів освіти за кількістю переможців, що брали участь в олімпіаді «Всеосвіта Весна 2021» і посів 47 місце.

IX Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з предмету «Німецька мова» потрапив взяли участь26 здобувачів освіти, з яких: 10 дипломів, ІІ ступеня, 1 диплом ІІІ ступеня, 15 сертифікатів.

ІІІ (Обласний) етап онлайн-олімпіади з предмету «Охорона праці» І місце здобув Балаж Владислав, здобувач освіти 14 групи автослюсарів, рихтувальників.

2023 рік

ХІХ Всеукраїнська олімпіада «На урок» (осінь:

 • З предмета «Німецька мова» взяли участь 24 здобувачі освіти, з яких 1 диплом ІІІ ступеня, 23 сертифікати;
 • З предмета «Зарубіжна література», 6 сертифікатів про участь;
 • З предмета «Англійська мова» взяли участь 76 здобувачів освіти, 13 дипломів І-ІІІ ступеня.

Курси підвищення кваліфікації 

Обмін досвідом:

Сертифікати

1. Про успішне завершення 12-годинного онлайн-курсу «Цифронізація навчальних процесів школи за допомогою освітньої системи HUMAN - 19.02.2022

2. Кращі навички для сучасної України «EU4Skills».

3. Про участь у Всеукраїнському психологічному Open Spase: «Мобінг і булінг: дві сторони одного процесу».

4. Про успішне закінчення курсу «Медіаграмотність для освітян» кількість годин – 60 (2 кредита ЄКТС).

5. Участь в І етапі Всеукраїнського науково-практичного семінару «Національна економіка та інфраструктурні проєкти»

28.09.2022

6. Участь в складі творчої групи педпрацівників ЗП(ПТ)О в розробці орієнтовної навчальної програми з предмета «Основи малого бізнесу».

23.06.2021 р.

7. Навчально-дослідницька конференція на тему: «Мова – наша зброя: до Дня української писемності та мови»     

Відповідність займаній посаді «заступник директора з навчально-виховної роботи»