МЕТОДИЧНА РОБОТА

План методичної роботи

  • План методичної роботи 2019 н.р. ДПТНЗ «МПАЛ ім. Михайла Данканича»


  • План роботи методичного кабінату 2019-20 н.р. ДПТНЗ «МПАЛ ім. Михайла Данканича»


  • План роботи методичної ради 2019-20 н.р. ДПТНЗ «МПАЛ ім. Михайла Данканича»


  • План проведення педагогічних рад ДПТНЗ «МПАЛ ім. Михайла Данканича»


  • Тематика засідань методичної ради


  • План роботи школи педагогічної майстерності


  • План роботи школи молодого педагога


  • План методичної роботи


Яндекс.Метрика