МЕТОДИЧНА РОБОТА

Атестуємось

Атестація – це точка відліку якості педагогічного процесу, якості життя. Це момент обговорення особистості педагога, колегами, адміністрацією ліцею. Найвищим результатом атестації повинна стати самооцінка викладача, майстра виробничого навчання.

Атестаційна комісія ліцею вирішує проблему моніторингу діяльності викладачів та майстрів в/н, система його проведення, створення технології вимірювання педагогічної майстерності, відстеження динаміки процесу творчого зростання, що є основою методичної роботи у ліцеї. Атестація є стимулятором творчості, ініціативи педагогічних працівників, вмінням втілювати перспективні педагогічні ідеї і досвід.

У ліцеї працює 60 педагогічних працівників: викладачів загальноосвітніх предметів – 16, викладачів спеціальних дисциплін – 10, майстрів виробничого навчання — 30, вихователі гуртожитку - 3, практичний психолог та бібліотекар, з них:

 • 5 – «Відмінників освіти України";
 • 3 – «Викладачів-методистів»;
 • 8 – «Старших викладачів»;
 • 18 – викладачів вищої категорії;
 • 1 – «Майстри в/н І категорії»;
 • 3 – «Майстри в/н ІІ категорії».

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються,
в ДПТНЗ «МПАЛ ім. М. Данканича» здійснюється за такими напрямами:

 • професійний рівень педагога за оцінкою адміністрації закладу;
 • професійний рівень педагога за оцінкою колег;
 • професійний рівень педагога за оцінкою учнів;
 • рівень професійної діяльності педагога на рівні методичної комісії закладу (секції області).

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, підпорядкована єдиній науково - методичній проблемі ліцею «Забезпечення якості освіти шляхом інноваційних підходів до навчання».

Заходи що проводять в ДПТНЗ «МПАЛ ім. М. Данканича» в рамках вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються:

 1. Аналіз уроків, позакласних заходів. Члени атестаційної комісії відвідують (згідно графіку) уроки, виховні заходи, заходи за участю батьків, роботодавців, проаналізують систему відвіданих заходів, щоб мати змогу побачити діяльність педагога і його учнів в умовах використання певної педагогічної технології, якою користуються викладач (майстер виробничого навчання).
 2. Бесіди з педагогами.
  • Перша бесіда проводиться наприкінці серпня для визначення термінів вивчення окремих тем навчального плану, програми на кожному з етапів, груп, у яких вивчатимуться теми.
  • Друга – за кілька днів до складання плану вивчення.
  • Третя – після закінчення першого етапу вивчення для ознайомлення з висновками і пропозиціями
  • Четверта – після закінчення вивчення для ознайомлення викладача (майстра в/н) з підсумковими матеріалами.
 3. Вивчення ліцейної документації: журналів теоретичного навчання (виробничого навчання), конспектів учнів – для перевірки виконання педагогам навчальної програми, вимог до ведення і перевірки зошитів, проведення контрольних робіт, тематичних атестацій.
 4. Систематичний аналіз (моніторинг):
  • кількості учнів, яких навчав викладач (майстер в/н) і які стали переможцями або призерами районних (міських), обласних, всеукраїнських олімпіад, фахових конкурсів;
  • змін у рівні навчальних досягнень учнів за результатами двоетапних контрольних робіт;
  • рівня навчальних досягнень учнів за семестр, рік.
 5. Видається узагальнений документ (витяг із рішення педагогічної ради ДПТНЗ «МПАЛ ім. М. Данканича» ).

Якщо напрацювання педагога заслуговують на увагу всього педагогічного колективу, то ці матеріали заслуховуються на засіданні педагогічної ради, оформляються як методичний бюлетень. Якщо ці матеріали заслуговують на увагу педпрацівників певного фаху або комісії, то заслуховують їх на засіданні методичної комісії і лише в тому випадку, коли в роботі педагога виявлені недоліки, ці матеріали узагальнюються наказом по ліцею.

Головною вимогою у вивченні педагогічної діяльності осіб, які атестуються є об’єктивність в оцінюванні роботи педагогічного працівника.

Чинники, на які звертає увагу атестаційна комісія
ДПТНЗ «МПАЛ ім. М. Данканича»
під час вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються.

 1. Постійне використання педагогами активних форм перевірки рівня навчальних досягнень учнів, проведення контрольних, самостійних робіт, виконання практичних завдань.
 2. Дотримання педагогом нормативно правових актів в галузі освіти, Положення про методичну роботу в ПТНЗ, Статуту навчального закладу.
 3. Участь педагога в методичній роботі: виступи на засіданнях ліцейних, обласних методичних комісіях, науково – теоретичних конференціях, педагогічних читаннях, проведення відкритих уроків, позакласних заходів, участь у різних формах методичної роботи тощо.

Основні показники результативності роботи
педпрацівника ДПТНЗ «МПАЛ ім. М. Данканича»

 1. Підвищення професійної майстерності
  • Проблема над якою працює педагог
  • Вивчення ППД
  • Використання сучасних освітніх технологій
  • Узагальнення досвіду роботи за темою і презентація його
  • Участь у конкурсах педагогічної творчості
  • Курсова перепідготовка
  • Участь у роботі методичної комісії педпрацівників
   • Виступи
   • Відкриті уроки та позакласні заходи
   • Участь у підготовці та здійсненні предметних тижнів
 2. Якість навчання учнів
  • Динаміка якості знань
  • Участь учнів у предметних, фахових, інтелектуальних конкурсах
  • Участь у предметних олімпіадах на рівні району, області
  • Результати державної атестації
  • Інші показники

Індивідуальний план чергової атестації
викладача, майстра виробничого навчання

Яндекс.Метрика